Hopp direkte til innhold

FiskRisk bruker cookies på sine nettsider
Hvorfor skal jeg bruke dette verktøyet?   |   Hvordan komme i gang?   |   Definisjoner
logo
Data som blir lagret i dette programmet vil ikke være synlig for andre enn for det aktuelle fartøy eller rederi
logo
X

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Dataene blir lagret på en sikker server som kun ditt rederi og fartøy vil ha lesetilgang til. Du vil kunne redigere tidligere utførte risikovurderinger, slik at du til en hver tid har oppdaterte og skriftlige risikovurderinger tilgjengelig for arbeidstakerne og verneombud.

X

Registrere fartøy

Dersom fartøyet ikke er registrert bruker fra før, starter du med å legge inn kjenningssignal på fartøyet. Hvis fartøyet er registrert i Skipsregisteret, hentes fartøyinformasjon automatisk inn herfra. Er fartøyet ikke registrert her, fyller du inn fartøyinformasjonen selv.

Brukernavn og passord. Du velger et unikt brukernavn og passord for ditt fartøy (min. 5 tegn). De som skal ha tilgang til programmet om bord må kjenne til denne påloggingsinformasjonen.

Kontaktperson og mailadresse. Det må opprettes en kontaktperson og en mailadresse på fartøyet. Velg en mailadresse som brukerne av programmet har felles tilgang til. Dette fordi påminnelser om frister for oppfølging av tiltak o.l. blir sendt til denne mailadressen.

Kontaktperson på fartøyet vil naturlig være kaptein eller andre som har fått delegert ansvar for å følge opp helse, miljø og sikkerhet om bord. Det må være en representant fra ledelsen om bord, et verneombud skal ikke ha ansvaret for å følge opp forebyggende tiltak i etterkant av risikovurderinger.

Registrere Rederi

Før du kan registrere rederi, må du først ha registrert et fartøy. Dersom rederiet ikke er registrert bruker fra før, kan du registrere rederiet som egen bruker etter at du har registrert første fartøy. Dette gjør du fra MIN SIDE.

Deretter kan du legge inn rederiets resterende fartøy.

Brukernavn og passord. Du velger et unikt brukernavn og passord for rederiet og for hvert fartøy som blir registrert under rederiet. De som skal ha tilgang til programmet i rederiet må kjenne til denne påloggingsinformasjonen.

Kontaktperson og mailadresse. Videre må det opprettes en kontaktperson i rederiet og en mailadresse til vedkommende.

Kontaktperson i rederiet vil naturlig være reder eller andre som har fått delegert ansvar for å følge opp helse, miljø og sikkerheten om bord i rederiets fartøy.

Påminnelser om frister for oppfølging av tiltak etter risikovurdering om bord på rederiets fartøy vil blir sendt til denne mailadressen i rederiet.

Kontaktperson i rederiet har lesetilgang til risikovurderingene på alle rederiets fartøy, men vedkommende har ikke skrivetilgang.

X

Risikovurdering: Omfatter en kartlegging av farlige forhold, beskrivelse av uønskede hendelser som kan inntreffe. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens for at hendelsen inntreffer, etterfulgt av tiltak for å fjerne eller redusere faren for at en uønsket hendelse skal skje.

Risikoanalyse: Er en del av risikovurderingsprosessen og omfatter det å bestemme sannsynlighet og konsekvens for at hendelsen inntreffer.

Forebyggende tiltak: En beskrevet handling for å gjøre arbeidsoppgaven helt ufarlig eller mindre farlig  å utføre.

Handlingsplan: En oversikt over hvilke forebyggende tiltak som skal gjennomføres med  tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring.

Sikkerhetsinstruks: En kortfattet og tydelig oversikt som viser hvilken fare en må være oppmerksom på og hvilke  forhåndsregler som må tas. Bør være oppslått på arbeidsstedet.